ޚަބަރު

އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓްގައި ހުރި ޑޮކްޓަރަކަށް މީހަކު ހަމަލާ ދީފި

ދެން އެމްވީ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ސުޕަރމާޓްގައި ހުރި ސެނެހިޔާ އަދި މެޑިކާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސްރިލަންކާގެ ޑޮކްޓަރަކަށް އާއްމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ހަމަލާ ދީފިއެވެ.

ފުލުހުން މިހާރުވަނީ ޑޮކްޓަރަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އެއްވެސް ޓްރެވަލް ހިސްޓްރީއެއް ނެތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ހަބަރާއެކު މާލޭގެ މަގުތައް ވެސް ވަނީ ތޮއްޖެހިފަ އެވެ. އަދި ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ފިހާރަތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކިއު ހަދާފަ އެވެ. އެގޮތުން މަސް ފިހާރަތަކާއި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުގެ އިތުރުން މާރުކޭޓަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ތަކެތި ގަތުމަށް ގޮސްފައެވެ.

ތަފްސީލު އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!