ޚަބަރު

މި މަހު ތެރޭގައި އޭޑީކޭ ފްލޫ ކްލިނިކަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ދެއްކީ އިއްޔެ

ދެން އެމްވީ

މި އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން އޭޑީކޭގެ އޮންލައިން ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކީ އިއްޔެ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

އޭޑީކޭއިން މިއަދު އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުގަިއ ބުނީ އިއްޔެ އެކަނިވެސް ފްލޫ ކްލިނިކަށް 45 މީހުން ދެއްކި ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން އެންމެ ގިނައިން މީހުން ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހު 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ދުވަހު އެކަނިވެސް 100 މީހުން ދައްކާފައިވެ އެވެ.

އޭޑީކޭއިން ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުގެ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް ދޭން ފެށީ މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެންނެވެ.

މާލެ ތެރެއިން ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭޑީކޭގެ އޮންލައިން ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކާ މީހުން ވަނީ ކުއްލިއަކަށް އިތުރުވާން ފަށާފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!