ޚަބަރު

މާދަމާރޭ މުޅި ރާއްޖޭގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ

މާދަމާ ރޭ މެންދަމު 00:00 ގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

މިއީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަނދުކޭތަ އެވެ. ކޭތަ ހިފާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖޭ ގަޑިން 10:07 އިން ފެށިގެން 11 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހޮނިހިރު ވިލޭރޭގެ މެންދަމު 2:12 އާ ދެމެދު އެވެ. އަދި ކޭތަ އެންމެ ބޮޑަށް ހިފާފައި ހުންނާނީ ދަންވަރު 12:10 ގައެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ ކަމަށް ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާތީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދަމު 00:00 ގައި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. ކޭތަ ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނީ ކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތުގައެވެ.

މާލެ ސިޓީގައި ކޭތަނަމާދު ކުރާނީ އިސްލާމި މަރުކަޒު، މަސްޖިދުލް ބިއްރި (ވިލިގިލި) އަދި މަސްޖިދުއް ޝައިޚް ގާސިމް ބިން މުހައްމަދު އާލް ޘާނީ(ހުޅުމާލެ) ގައި ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!