ޚަބަރު

އެރިއަދޫ ރިސޯޓުގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފި

ކ. އެރިޔަދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ އެ ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިއެއްގައި 60 އަހަރުގެ ރަޝިޔާ ފިރިހެނެއް މަރުވެފައި އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭތީ މިއަދު 14:22 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައުލޫމާތު ލިބުމާ އެކު ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އެ ރިސޯޓަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!