ޚަބަރު

ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި، އިތުރު 6 މީހަކަށް ކޮވިޑް އިން ޝިފާ ލިބިއްޖެ

ކޮވިޑް އިން ޝިފާ ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު 91 އަށް އަރައިފިއެވެ. މިއާއެކު ބަލިން އިތުރު 6 މީހަކުވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1143 އަރާފައެވެ. އަދި މި ބަލީގައި ހަތަރު މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އިއްޔެ އެކަނިވެސް މިބައްޔަށް 37 މީހަކު ފައްސިވެފައިވެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!