ޚަބަރު

ގާބޫސް އަކީ ދުނިޔެއަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅެއް: ރައީސް ސޯލިހް

އޮމާންގެ ސުލްތާން ގާބޫސް ބިން ސައީދު ގަލްފު ސަރަހައްދަށާއި ދުނިޔެއަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގާބޫސް އުމުރުފުޅުން 79 އަހަރުގައި އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ހިތާމަފާޅު ކުރައްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އެ ޚަބަރު އަޑުއެހީ ވަރަށް ފުން ހިތާމަޔާއެކު ކަމަށެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހު މިއަދު އަވަހާރަވި ގާބޫސް އަކީ މެދުއިރުމަތީގެ އަދި އަރަބި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅާއެވެ.

ގާބޫސް އަވަހާރަވިއިރު ދަރިކަލަކު އަދި އެއްބަފާ ބޭބެ/ކޮއްކޮއެއްވެސް ނުހުންނަވައެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދު ވަނީ އެގައުމުގެ ރަސްކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ބައްޕަ ފަރާތުން އެންމެ ތިމާގެ ފިރިހެން ބޭފުޅާ ކަމުގައިވާ ހައިތަމް ބިން ތޯރިގް އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!