ޚަބަރު

މިސްކިތް ހުޅުވާލި ރަށްރަށުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރެވޭނެ

މިސްކިތް ހުޅުވާލި ރަށްރަށުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިސްކިތް ހުޅުވާލި ރަށްރަށުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ރަށްރަށުން އެކަމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ދަނީ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކުރީ އަހަރުތަކާއި ހިލާފަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި އީދު ނަމާދު ކުރާނީ މިސްކިތްތަކުގައެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައިވެސް ހުސް މައިދާންތަކުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. ވިއްސާރަ ނުވެއްޖެނަމަ އެ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދެ އީދު ނަމާދުވެސް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިއީ މާތް ނަބިއްޔާވެސް އަމަލު ކުރެއްވި ގޮތް ކަމަށް އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!