ޚަބަރު

ސ. މީދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފި

ސ. މީދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:35 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނައިރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގައި ހުރި ފުލުހަކު އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ވެސް ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!