ޚަބަރު

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓު ތަކަކީ ކޮތަރު ކޮށިތަކެއް : ރައީސް ނަޝީދު

ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓުތައް އަޅާފައިވަނީ 500 އަކަ ފޫޓުގެ ކުދި ކޮތަރު ކޮށިތަކެއް ގޮތަށް ކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ހިޔާ މަޝްރޫއު ގެ ފްލެޓުތަކުގެ ފޮޓޯ އެއް ހިއްސާކުރައްވައި އެއީ "ދަރަނި ދަންތުރައެއް" ކަމުގައި ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅަފައިވާ ފްލެޓުތައް އަޅާފައިވަނީ 500 އަކަފޫޓު ކުދި ކޮތަރު ކޮށިތަކެއް ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެއިން ތަނެއްގެ އަކަފޫޓަކަށް 1900 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާއިރު ކުލީގެ ގޮތުގައި 11000 ރުފިޔާ ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެކަން ދެކޮޅު ޖައްސާނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!