ދުނިޔެ

ފައި ދުޅަވާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ބުނީ ކެންސަރު ކަމަށް، ނަމަވެސް ޖެހިފައި ހުރީ ކޮވިޑް19

ދެން އެމްވީ ، ދެން އޮންލައިން

މީގެ ތިން މަސް ކުރިން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އުމުރުން އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ސަރާ ޗާޗިލް ފުރަތަމަ ޑޮކްޓަރަސް ދައްކާފައިވަނީ ނޭވާ ކުރުވެ، ހިތް އަވަސްވެ ނުނިދޭތީއެވެ. ޑޮކްޓަރުން އޭނާ އަށް ޖެހިފައިހުރީ އާދައިގެ ރޯގާ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ދެ ދުވަސް ފަހުން އޭނާ ހޭލި އިރު މުޅި އަތާއި ފައި އޮތީ ރަތްވެ ދުޅަވެފައެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މާޗު 10 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ސަރާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ޑޮކްޓަރު ވަނީ އެއީ ލޭގެ ކެންސަރަށް ނުވަތަ އެއިޑްސް ބައްޔަށް ވެދާނެ ކަމުގައި ވެސް ބުނެފައެވެ.

ސަރާ އަށް ފުރަތަމަ މިކަން ދިމާވިއިރު އިނގެރޭސިވިލާތުގައި ކޮވިޑް19 އަށް ގިނަ މީހުން އެހާ ހޭލުންތެރި އެއްވެސް ނޫނެވެ. އެއިރު އެ ގައުމުގައި މާ ގިނަ ކޭސްތަކެއް ވެސް ނެތެވެ.

ޑޮކްޓަރު އޭނާ އަށް ކެންސަރު ޖެހިފައި ހުރި ކަމަށް ބުނުމުން ވަރަށް ބިރުގަތް ކަމުގައި ސަރާ ވަނީ މީޑިއާ ތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައެވެ. އަދި އެންމެ ބިރުގަތީ އޭނާ މަރުވެއްޖެ ނަމަ އޭނާގެ 9 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭތީ ކަމުގައި އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ސަރާ ގެ ބައްޕަ ވެސް ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވަނީ ކެންސަރުގައި ކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ އެކަމާ ވަރަށް ދެރަވި ކަމުގައި ސަރާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ކެންސަރާއި އެއިޑްސް އަށް ކުރި ޓެސްޓުތައް ވެސް ނައްސިވެ، ސަރާ އަށް ޖެހިފައިވަނީ ކޮވިޑް19 ކަން އެނގުނީ ބަލި ޖެހުނުތާ ތިން ،މަސް ފަހުންނެވެ.

ސަރާ ވަނީ އޭނާއަށް ކުރިމަތިވި ފަދަ އަލާމާތެއް އެހެން މީހަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެތީ އެކަން އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ވީ ވަރަކުން ގެންނަން ބޭނުން ވާ ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!