ޚަބަރު

އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ސައިކަލަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިއަދު ހަވީރު 4:40 ގައި މަރަދޫ އިން އެކްސިޑެންޓެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ހާދިސާ ހިނގީ މަރަދޫ އިން ހިތަދޫއާ ދިމާލަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕިކަޕެއް ލިންކު ރޯޑުގައި ކުއްލިއަކަށް މަޑު ކުރުމުން ފަހަތުން އައި ސައިކަލު ޕިކަޕްގެ ފަހަތުގައި ޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ޕިކަޕު ދުއްވަން އިނީ 40 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އޭނާއަށް އަނިޔާއެއް ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަތުން އައި ސައިކަލު ދުއްވަން އިން 30 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާގެ ބޮލަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބި، ވާތު ލޯ ކައިރި ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ ފަހަތުގައި އެ ސައިކަލުގައި އިން 34 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާގެ ލޯ ކައިރި ވެސް ފަޅައިގެން ގޮސް ބޮލަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ދެ މީހުންނަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. މި ހާދިސާގައި ސައިކަލަށާއި ޕިކަޕަށް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފަ އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެ ހާދިސާގައި ހިމެނޭ އެންމެންގެ އަތުގައި ލައިސެންސް އޮތް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!