ޚަބަރު

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

މިއަދު ދޫކުރަން ފަށާފައިވަނީ ސްކޫލުތައް މެދުވެރިކޮށް އޯ ލެވެލް ހެދި ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާތެކެވެ. ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް (ޑީޕީއީ) މެދުވެރިކޮށް އިމްތިހާނު ހެދި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށާނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖޭގެ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލްތަކުގައި އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ބޭއްވިއިރު އަމިއްލަ ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ވެސް އިމްތިހާނު ބާއްވާފައިވެއެވެ.

އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނު ބާއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28 އިން ނޮވެމްބަރު 12ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!