ޚަބަރު

މިއަދު ނިޔާވި މީހާ ނިޔާވީ ކޮވިޑް ޖެހިގެނެއް ނޫން: އެޗްޕީއޭ

މިއަދު ނިޔާވި އިންޑޮނޭޝިއާ މީހާ ނިޔާވީ ކޮވިޑް ޖެހިގެނެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ އެ މީހާ ނިޔާވީ ސްޓޭޖް ހަތަރެއްގެ ކެންސަރު ޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން، ކޮވިޑް-19 ގައި އިންޑޮނޭޝިއާ މީހަކު ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ކުރިން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް 10:45 ގައި ކުރި ޓްވީޓު ވަނީ ފަހުން ޑިލީޓްކޮށްފަ އެވެ.

މި ހަފުތާގައި ކޮވިޑް-19 ގައި ދެ މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ. އިއްޔެ 92 އަހަރުގެ މީހަކު ނިޔާވިއިރު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ފިލިޕީންސްގެ 43 އަހަރުގެ މީހަކު ނިޔާވެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!