ޚަބަރު

ކަރެކްޝަންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަރަކަށް ޔުޝްރީން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރަަކަށް އާމިނަތު ޔުސްރީން އަހްމަދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ޔުޝްރީން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ބައެއް އިދާރާތަކުގައި މީޑިއާ އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަގާމު އޭނާ ވަނީ އަދާކޮށްފައެވެ.

ޔުސްރީން ވަނީ މީޑިއާ ސްޓަޑީޒް އިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ އަދި މާސް ކޮމިއުނިކޭޝަން (ޖާނަލިޒަމް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް) ދާއިރާއިން ބެޗްލާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

ޔުޝްރީން އަކީ ނޫސްވެރިންނާއި ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ބޭފުޅެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!