ޚަބަރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހި ހާލު ސީރިއަސްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ހާލަތު ސީރިއަސްވެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ހާލަތެއް ރާއްޖޭގައި މެދުވެރި ވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަށް ހާއްސަ ކޮށް ފަރުވާދޭން ދަރުމަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި އައިސީޔޫއެއް ގާއިމް ކޮށްފި އެވެ.

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ވެސް ގެންދަނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ވަރުގަދަ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ މީހުން ދެނެގަންނާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް އެފަދަ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭނެ އިންތިޒާމް ތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށް، ވޫހާން ރޯގާގައި ހާލު ސީރިއަސްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 11 ވަނަ ފްލޯގައި ހަތަރު އެނދުގެ ހާއްސަ އައިސީޔޫ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ.

ރޯގާއަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން ޓްރާންސްފާކުރުމަށް ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި ތިން އެމްބިއުލަންސްވެސް އޮންނަކަމަށް ސަރުކާރުން ބުންޏެވެ. އެ އެމްބިއުލަންސްތައް ހުންނާނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ އަދި އައިޖީއެމްއެޗުގަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!