ދުނިޔެ

ލަންކާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހާ ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ސްރީލަންކާ އިން ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ރަނގަޅު ވެއްޖެއެވެ.

ލަންކާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ މި ބަލި އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެމުންދާ ޗައިނާގެ ހުބޭއި ޕްރޮވިންސުން ލަންކާ އަށް އައި ޗައިނާގެ އުމުރުން 43 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ގައިން ކަމަށެވެ.

މި ބައްޔަށް އޭނާ ޕޮޒިޓިވް ވުމާއެކު ފަރުވާ ދޭން ފެށިއިރު، ލަންކާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ސާވިސް ޑރ.އަނިލް ޖަސިންހޭ މިއަދު ވިދާޅުވީ އޭނާ މިހާރު އެ ބަލިން އެއްކޮށް ރަނގަޅު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށްވެސް އަނިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި ތިބި ލަންކާގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އަނބުރާ އެ ގައުމަށް ގެނެސްފައިވާއިރު، އެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ވައިރަހުގެ އަލާމާތެއް ހުރި އެއްވެސް މީހަކު މިހާތަނަށް ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް ލަންކާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މިއަދު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގައި މިހާތަނަށް ޗައިނާ އިން 259 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 11،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!