ދުނިޔެ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ޗައިނާ އިން ބޭރުން ފުރަތަމަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ޗައިނާ އިން ބޭރުން ފުރަތަމަ މީހާ މަރުވެއްޖެއެވެ.

މަރުވެފައި ވަނީ ވޫހާން ސިޓީން ފިލިޕީންސަށް ގޮސް ހުރި 44 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން ބުނި ގޮތުގައި އެ މީހާ އަށް ކޮރޯނާވައިރަސް އަރާފައި ވަނީ އޭނާ ފިލިޕީންސަށް ދިއުމުގެ ކުރިންނެވެ.

ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ވޫހާންގައި ޑިސެމްބަރު މަހު ފެތުރެން ފެށި ވައިރަހުގައި މިހާތަނަށް 300 މީހުން މަރުވެ 14،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް އަރާފައިވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!