ޚަބަރު

ގެއެއްގެ ބެލްކަނި ވެއްޓި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭ ގެއެއްގެ ބެލަކަނީ ވެއްޓި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 11:11 އެހާކަށްހާއިރު ކަމަށާއި މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ހެންވޭރު ވައިޖެހޭ މަގުގައި ހުރި އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ ބެލްކަނީ ވެއްޓިގެން ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވީ ދެ ބިދޭސީންނަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަނިޔާވި ދެ މީހުންނަށް އޭޑީކޭގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ދެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައް އެހާ ސީރިއަސްއެއް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!