ޚަބަރު

ގޮވާތަކެއްޗާއެކު ސިފައިން ތަމްރީނެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ގޮވާތަކެއްޗާއެކު ސިފައިން ތަމްރީނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން މިރޭ ބުނީ "ބޮމްބް އެންޑް އިމްޕޮރޮވައިޒްޑް އެކްސްޕްލޯސިވް ޑިވައިސް ޑިސްޕޯސަލް ޓެރޭނިން އެޑްވާސް ކޯސް" ގެ ފައިނަލް އެކްސަސައިޒް މި މަހުގެ 9 އިން 15 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށްދާނީ މާލެ، ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެއެވެ.

އެންއެންޑީއެފް އިން ބުނީ މި ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސިމިއުލޭޝަންގެ ގޮތުގައި ގޮވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!