ޚަބަރު

މާފަރު ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި 7000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

ނ. މާފަރު ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި 7000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާފަރު ހެލްތު ސެންޓަރު ފަޅާލައިގެން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް މިއަދު ހެނދުނު 11:30 ހާއިރު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ހުރި ތިޖޫރިން ގާތްގަނޑަކަށް 7000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!