ޚަބަރު

ދެ ބިދޭސީއެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގައިފި

އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހުންގެ މެދުގައި މިއަދު މާރާމާރީއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މާރާމާރީ ހިނގީ މިއަދު ހެނދުނު 11:26 އެހާކަށްހާއިރު މާފަންނުގައި ކަމަށެވެ. މި މާރާމާރީ ހިނގާފައި ވަނީ އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ފިރިހެނުންގެ މެދުގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާރާމާރީގައި ދެމީހުންނަށްވެސް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށާއި ދެމީހުންވެސް ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބުނީ އެ ދެ މީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!