ޚަބަރު

އަރިދަފުސް ރޯގާ ރިޕޯޓުކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހުގެ 26 އިން ފެށިގެން އަރިދަފުސް ރޯގާ ރިޕޯޓުކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އަރިދަފުސް ރޯގާގެ 2282 ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އަދި ދެވަނަ ހަފްތާ 4234 ކޭސް، ތިން ވަނަ ހަފްތާ 4636 ކޭސް، ހަތަރު ވަނަ ހަފްތާ 4121 ކޭސް އަދި ފަސް ވަނަ ހަފްތާގައި 7140 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއީ ފަހަރުގައި އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އާންމުން ސްކްރީން ކުރަން ފެށުމުގެ ސަބަބުން އައި ބަދަލަކަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ މި ދުވަސްވަރު ގިނަގިނައިން ސައިބޯނި ލައިގެން އަތް ދޮވުން އިތުރު ކުރުމަށާއި، ކެއްސާ، ކިނބިހި އަޅާއިރު އަނގަޔާ ނޭފަތް ޓިޝޫއަކުން ނިވާކުރުމަށާއި، ނިވާކުރުމަށް ޓިޝޫ އެއް ނެތްނަމަ، ތިމާގެ މުލައްދަނޑިން އަތާއި، އަނގަޔާ ނޭފަތް ނިވާވާގޮތަށް ހުރަސް ކުރެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ހުން އައިސް ކެއްސާނަ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!