ޚަބަރު

މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކަށް ސަލީމް

ޕީޕީއެމްއަކީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކަމަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ސަލީމް މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެން، އެކަމުގެ ހުރިހާ ލިޔުންތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގައި ޕީޕީއެމް ތަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހަޔަކަށް އެރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މަޖިލީހުގައި މީގެ ކުރިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން އެކުލެވިގެން ވަނީ އެމްޑީޕީގައި 65 މެންބަރުން، ޕީޕީއެމް އަދި ޖޭޕީގައި ފަސް މެންބަރުން، ޕީއެންސީގައި ތިން މެންބަރުން، އެމްޑީއޭގައި ދެ މެންބަރުން އަދި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ހަ މެންބަރުންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުން މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކީ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ މެންބަރުން ކޮންޓޯލް ކުރާ ޕާޓީ ފިޔަވައި ދެން އެންމެ މެންބަރުން ހިމެނޭ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ލީޑަރެވެ. އެގޮތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އޮޕޮޒިޝަން ލީޑަރަކީ ސަލީމް ކަމަށް ވެސް ރިޔާސަތުން އިއުލާން ކުރި އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!