ޚަބަރު

ސައިކަލަކާއި ތެޔޮ ބައުޒަރެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ސައިކަލަކާއި ތެޔޮ ބައުޒަރެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ މިއަދުގެ ހެނދުނު 10:20 ހާއިރު ކަމަށާއި މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ހައިވޭއިން ހުޅުމާލެއަށް ފައިބާ ހިސާބުގައި ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓުގައި ސައިކަލް ދުއްވަން އިން އަންހެން މީހާއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަންހެން މީހާއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!