ކުޅިވަރު

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލީ ބައްސާމް އެކަނި

ދެން އެމްވީ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނީ އެފްއޭއެމްގެ މިހާރުގެ ވެސް ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސައިން ޖަވާޒް މިއަދު ވިދާޅުވީ އެފްއޭއެމް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް ކުރިމަތިލީ ހަމައެކަނި ބައްސާމްގެ ޓީމު ކަމަށާއި އޭނާގެ ކެންޑިޑެންސީ މިހާރު ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރަކުން ފެށިގެން އިއްުޔެގެ މެންދުރު 2:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ބައްސާމް ކުރިމަތިލައްވާފައި ވަނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ހަ ކްލަބަކާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ދެ ކްލަބުގެ އެންޑޯސްމަންޓާއި އެކު ކަމަށް ވެސް އެފްއޭއެމުން ބުންޏެވެ.

ބައްސާމުގެ ކެންޑިޑޭސީ، ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ކަމަށް ވެސް އެފްއޭއެމުން ބުންޏެވެ. ބައްސާމަށް ތާއީދުކޮށްފައި ވަނީ މާޒިޔާ، ޓީސީ، ދަ ގްރާންޑޭ، ޔޫވީ، ގްރީން ސްޓްރީޓް އަދި އީގަލްސް، ވެލެންސިއާ ޕީކޭ އަދި ޖޭޖޭ އިންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!