ޚަބަރު

ކްރޮސްރޯޑް ކައިރިން ޔޮޓެއް ފަރަށް އަރައިފި

ކްރޮސްރޯޑް ރިސޯޓު ކައިރިން ޔޮޓެއް ފަރަށް އަރައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުމް ބުނީ ޔޮޓް ފަރަށް އަރާފައިވަނީ ވާދޫ ކަނޑު އޮޅި ކައިރިން " ޖުވެލް" ނަމަކަށް ކިޔާ ޔޮޓެއް ކަަމަށާއި އެ ހާދިސާ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މިރޭ 09:09 ގައި ކަަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ ފަރަށް އެރި ބޯޓުގެ ސަރަހައްދުގައި ކޯސްޓު ގާޑުގެ ސްކުއެޑްރޮން އިން މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި ޔޮޓުގައި ފަސް ފަޅުވެރިން ފިޔަވައި އިތުރު މީހަކު ނެތް ކަމަށާއި އެ އެންމެންގެ ވެސް ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!