ޚަބަރު

ރޭޕް ކުރި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕައަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކާފައާއި މުނިކާފަގެ ފަތާރުން ޖިންސީ ގޯނާ ލިބުނު ކުއްޖާ ބެލުމުގައި އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އެ މައްސަލާގައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު، އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު މައްސަލަ ތަހުގީގު ފުލުހުން މިހާރު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލާގައި ކުއްޖާގެ ބައްޕައަށާއި މަންމައަށް އިހުމާލުވުމުގެ ދައުވާ އުފުލަށް އެދި ޕީޖީ އޮފީހަށް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލާގައި ކުއްޖާގެ ބައްޕައަށް ދައުވަ ކޮށްދިނުމަށް ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެ އޮފީހާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހުގައި އިއްޔެ މެންދުރުފަހު 2:30 ގައި އޭނާ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ކުއްޖާގެ ކާފަ އާއި މުނިކާފަގެ މައްޗަށް ވަނީ ދައުވާކޮށްފައެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރީ އާއިލާގެ މެންބަރަކު އެ އާއިލާގެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!