ޚަބަރު

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހިގެން ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު ހައްޔަރު ކުރި ޚަބަރަކީ ދޮގު ޚަބަރެއް

ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނެ މިއަދު ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ފެތުރޭ ޚަބަރަކީ ދޮގު ހަބަރެއްކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރ މޭޖަރ އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހިގެން ސިފައިންގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ޚަބަރަކީ ދޮގެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުން، އެމްއެންޑީއެފަށް އަންގާފައިވެސް ނުވާކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!