ޚަބަރު

ފުނަދޫގައި ކުޑަކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ށ.ފުނަދޫގައި ކުޑަކުއްޖަކު މޫދަށް ވެއްޓި ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފުލުހުން ބުނީ، ފުނަދޫގައި މޫދަށް ވެއްޓި ގެނބިގެން މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 1 އަހަރާއި ނުވަ މަހުގެ ފިރެހެން ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.

އެެރަށު ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އެކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މިހާރު އެ ހާދިސާ އިތުރަށް ތަހްގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!