ދީން

މުޅި ރޯދަ ދުނިޔެވީ ކަންކަމުގައި ހޭދަކުރާ މީހާގެ ރޯދަ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!