ޚަބަރު ސިޔާސީ

އުޖާލާ ޒަމާން: ނާޒިމްގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިފި

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

Ads by MWSC

މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި އެމްއެންޕީގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި އެމްއެންޕީން ބޭނުންކުރަން ހަމަޖެހިފައިޗާ ލޯގޯއާއި ޝިއާރުގެ އިތުރުން ލަވަވެސް ވަނީ އިފްތިތާހްކޮށްފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޝިއާރު ނުވަތަ ސްލޯގަން އަކަށް ނާޒިމު ބޭނުންކުރައްވާނީ "އުޖާލާ ޒަމާން" މިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެންޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީން ވާދަކުރައްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހެވެ. އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއިން ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ގެންދަނީ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ދެން ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް އިޢުލާން ކުރައްވާފައިވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްއާއި، މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ޑރ.މުޙައްމަދު މުނަވަރުގެ އިތުރުން ޢުމަރު ނަޞީރެވެ.

Ads by Ooredoo
  1. އިފާ ޝަރީފް

    ދިވެހި ރައްޔިތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދެން އޮތީ ނާޒިމް ފަދަ ދުރުވިސްނޭ ވެރިއެއް ހޮވައިގެން