ޚަބަރު

ދައުލަތުގެ ސިއްރު މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރާ ކަމަށް ބުނެ ޝުމްބާގެ ފޯނު ފުލުހުން އަތުލައިފި

"އެމްވީކްރައިސިސް" ކިޔާ ޓެލެގުރާމް ޗެނަލަކުން ދައުލަތުގެ ސިއްރު މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ކޮމިއުނިޓީ ހިންގަމުން އަންނަ އަހުމަދު އަޝްރަފް (ޝުމްބާގޮންގު)ގެ ފޯނާއި ސިމްކާޑްތައް ފުލުހުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

ޝުމްބާގެ ފޯނު ހޯދުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދާފައެވެ. އެ އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ ޝުމްބާއަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓު ފޯމެއް ކަމަށްވާ އެމްވީ ކްރައިސިސް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުގެ ސިއްރު މައުލޫމާތު ހުއްދަ ނޫން ގޮތުގައި ހާމަކުރުމާއި ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުން ކަމަށެވެ.

ކޯޓު އަމުރު ހޯދަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޝުމްބާ އަކީ އެމްވީ ކްރައިސިސް ހިންގާ ފަރާތް ކަމަށްވާތީ އެ މައްސަލައިގެ ހެކި އަދި ގަރީނާ ހޯދުން ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މާދަމާ ޝުމްބާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!