ޚަބަރު

އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނިންމައިލުމަށް މިއަދު ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނިންމައިލުމަށް ބާއްވާ ބޮޑު ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި އޮންނާނެއެވެ.

Ads by STELCO

މި ހިނގާލުމުގައި، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އިދިކޮޅުން ބުނިގޮތުގައި، މި ހިނގާލުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަވީރު 3:45 ގައެވެ. މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފާ މި ހިނގާލުމުގައި މުއިއްޒުގެ އިތުރުން ރަނިންމޭޓް ޙުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މި ހިނގާލުމަކީ އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާ ހިނގާލުމަކަށްވާތީ ހިނގާލުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން އެދެއެވެ.

 

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!