ޚަބަރު

އާފިޔާގެ މައްޗަށް ހުކުމް އިއްވުން ފަސްކޮށްފި

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްްމަދުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުމަށް މިއަދު އޮތް ނަމަވެސް އެ މައްސަލާގައި ހުކުމް އިއްވުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ހުކުމް އިއްވުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސް ކޮށްފައެވެ. އެއީ އެ މައްސަލަ އަދިވެސް ދިރާސާ ކުރަމުން ގެންދާތީ ކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުންޏެވެ. އިބްތިހާލު މަރާލުމުގެ ދައުވާ ދައުލަތުން އިބްތިހާލުގެ މަންމަ އާފިޔާއަށް އުފުލާފާއިވާއިރު ދެ ދައުވާއެއް އާފިޔާގެ މައްޗަށް ވަނީ އުފުލާފައެވެ. އެއީ ގަސްދުގައި ކުއްޖަކު މެރުމުގެ ދައުވާއާ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ދައުވާއެވެ.

މި މައްސަލާގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ މައްސަލައަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ކުރިން ހުލާސާ ބަޔާން އިއްވާފައެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ މި މައްސަލާގައި އާފިޔާ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ފަނޑިޔާރަކާއި ވަކީލެއްގެ ހާޒިރުގައި އާފިޔާ ވެފައިވާ އިއުތިރާފަކީ ގަޟާއީ އިއުތިރާފެއް ކަމަށާއި ގާނޫނީ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު، އާފިޔާގެ އެ އިއުތިރާފަށް ރުޖޫއު ނުވެވޭނެ ކަމަށްވެސް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ.

ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓުތަކަށް ބަލާއިރުވެސް އާފިޔާއަކީ ހަމަ ބުއްދި ފިލައިގެންދާ ވަރުގެ އެއްވެސް ބައްޔެއް ހުންނަ މީހެއް ނޫންކަން ސާބިތުވާ ކަމަށާއި އާފިޔާގެ ވިސްނުމުގެ ތޫނުފިލި ކަމާއި، ކަންކަން ދެނެގަތުމުގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން އާދައިގެ އެހެން އިންސާނުންނެކޭ އެއް ހަމައެއްގައި ހުރި ކަމަށް ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ހަވާލާދީ ދައުލަތުން ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!