ދުނިޔެ

ބަލޫޗިސްތާނުގެ ހޯޝަބުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ބަލޫޗިސްތާނުގެ ކެޗް ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ހޯޝަބް ތަހުސިލްގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ކާރެއްގައި ދަތުރުކުރި ތިން މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ކޭޗްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު ހުސައިން ޖަން ބަލޮޗް Dawn.com ވިދާޅުވީ މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ބަލްގަޓާ ސަރަހައްދު ކައިރީގައި ކަމަށާއި އެ ހާދިސާގައި ތިން މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލެވިސްގެ ސިފައިން ވަނީ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް ގޮސް ހަށިގަނޑުތައް ޓާބަޓް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

ޑީސީ ބަލޮޗް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބޮން ގޮއްވާލީ ބިމުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މައިންއެއްގެ ސަބަބުންތޯ ނުވަތަ މަގުމަތީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި އިމްޕްރޮވައިޒްޑް އެކްސްޕްލޯސިވް ޑިވައިސްއެއްގެ ސަބަބުންތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ތުރުބަތުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ފުލުހަކާއި ހަތަރު މަސައްކަތްތެރިން މަރުވެ، އިތުރު ދެ މީހަކު ޒަހަމްވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ވެސް ތުރުބަތުގައި ހަތިޔާރު އެޅި ބަޔަކު ވަނީ ހަ މަސައްކަތްތެރިއަކަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލާފައެވެ. ހަމަ އެ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޕާކިސްތާން މިނަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ޕީއެމްޑީސީ)ގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު ވަނީ ކުއެޓާގައި އޭނާގެ ވެހިކަލަށް އަމާޒުކޮށް އައިއީޑީ އެއް ގޮއްވާލައި މަރުވެފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!