ޚަބަރު

ސްޓެލްކޯގެ އާ ޗެއާމަނަކަށް ލަތީފް

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޗެއާމަންކަމުގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ލަތީފު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

ލަތީފް އަކީ 34 އަހަރު ވަންދެން ސްޓެލްކޯ އަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު (ޑީއެމްޑީ) ގެ މަގާމު ފުރުއްވައިފައެވެ. މިދިޔަ ނޮވެމްބަރ މަހު 27 ވަނަ ދުވަހު ލަތީފް ވަނީ އެ މަގާމުން ރިޓަޔާ ކުރައްވާފައެެެވެ.

ލަތީފު މި މަގާމަށް އައްޔަަން ކުރައްވާފައި ވަނީ ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ ޑިސެމްބަރު ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!