ދުނިޔެ

ޗައިނާއިން ނުރައްކާތެރި ހަރަކާތެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ފިލިޕީންސުން ތުހުމަތުކޮށްފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސްކާބަރޯ ޝޯލް ކައިރީގައި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ފިލިޕީންސްގެ ބޯޓު ޕެޓްރޯލް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޗައިނާއިން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތައް "ނުރައްކާތެރި އަދި ބްލޮކް" ކުރާ ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ކޯސްޓްގާޑުން ބުނެފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މެނީލާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ 97 މީޓަރު (318 ފޫޓު) ގެ އުޅަނދު ބީއާރްޕީ ޓެރެސާ މަގްބާނޫއާ އިން ޝޮލް ކައިރީގައި ނުވަ ދުވަހުގެ ޕެޓްރޯލްގައި ޗައިނާގެ ކޯސްޓްގާޑު (ސީސީޖީ) ގެ ހަތަރު އުޅަނދަކުން 40 ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު އެ ބޯޓަށް ހިޔަނި އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޗައިނާގެ މެރިޓައިމް މިލިޝިއާގެ ހަތަރު އުޅަނދެއް ވެސް ޝޯލް ކައިރީގައި ތިބި ކަމަށް ޕީސީޖީން ބުންޏެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އީއީޒެޑް) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްކާބަރޯ ޝޮލް އަކީ ވެސް ޗައިނާއިން ދަޢުވާކުރާ ސަރަހައްދަކަށްވާއިރު، މިއީ އޭޝިއާގެ އެންމެ ވާދަވެރި މެރިޓައިމް ފީޗާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި ފްލެޝްޕޮއިންޓެކެވެ.
ޕީސީޖީން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ އުޅަނދު އެ ސަރަހައްދުގައި އޮތީ ފިލިޕީންސްގެ މަސްވެރިން އެމީހުންގެ އާދަޔާ ހިލާފު މަސްވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުގައި "އިތުރު ފުރައްސާރައިން" ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

"ސީސީޖީ ގެ އުޅަނދުތަކުން ބީއާރްޕީ ޓެރެސާ މެގްބާނުއާއާ ދެކޮޅަށް ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން ކަނޑުމަތީގައި ނުރައްކާތެރި އަދި ބްލޮކް މަނަވަރުތައް ކޮށްފައިވާއިރު، ސީސީޖީ އުޅަނދުތައް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޕީސީޖީ އުޅަނދުގެ ބޯ ހުރަސްކުރި،" ޗައިނާގެ އުޅަނދުތަކުން ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތައް ހުއްޓުވުމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އުސޫލަށް "ފަރުވާކުޑަކޮށް" އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

ޗައިނާއިން ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ސަރަހައްދަކީ އަހަރަކު ތިން ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްކުރާ ސަރަހައްދެކެވެ. ފިލިޕީންސް، ވިއެޓްނާމް، އިންޑޮނޭޝިއާ، މެލޭޝިއާ އަދި ބްރޫނާއީގެ އީއީޒެޑްތަކާ އެކު އެ ގައުމުގެ ސަރަހައްދީ ކްލެއިމްތައް އޯވަލެޕްވެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން އާދީއްތަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ ސްކާބަރޯ ޝޯލް އަކީ ބެއިޖިންގެ ސިޔާދަތީ ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި އެ ސަރަހައްދުގައި ޗައިނާގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ހަރަކާތްތަކަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

"ޗައިނާގެ ސަރަހައްދީ ސިޔާދަތާއި ކަނޑުމަތީގެ ހައްގުތަކާއި މަސްލަހަތުތަކަށް އިހުތިރާމްކޮށް، ކަނޑުމަތީގެ ގަވާއިދާ ހިލާފު އަމަލުތައް ހުއްޓުވަން ފިލިޕީންސް އިން ޗައިނާއަށް ބޭނުންވޭ. ޗައިނާއިން ދެމިއޮންނާނީ އެގައުމުގެ ސަރަހައްދީ ސިޔާދަތާއި ކަނޑުމަތީގެ ހައްގުތަކާއި މަސްލަހަތުތައް ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ހިމާޔަތް ކުރަމުން،" ރޮއިޓާސްގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް އެދުމުން އެ ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!