ދުނިޔެ

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ފިލިޕީންސްއިން ޗައިނާގެ ޑިޕްލޮމެޓް ހާޒިރުކުރަނީ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ހިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ޝޮލްއެއްގައި ފިލިޕީންސްގެ އުޅަނދުތަކާ ދެކޮޅަށް ބެއިޖިންއިން ފެންބަޑި ބޭނުންކުރަމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސްގެ ޑިޕްލޮމެޓަކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފިލިޕީންސުން ހާޒިރުކޮށް، އެއީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮފް މިޝަން ހާޒިރުކުރީ މި ސަރުކާރުގައި ފިލިޕީންސުން ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި 20 ވަނަ މުޒާހަރާގެ އަޑުއެހުމަށް ކަމަށާއި އެއީ މި ސަރުކާރުގެ 153 މީހުންގެ ތެރެއިން އެއް މުޒާހަރާ ކަމަށާއި މެނީލާ އިން ދެކޭ މަސްދޯނިފަހަރުގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ކަމަށެވެ.

"ފިލިޕީންސުން ވަނީ ޗައިނާ ކޯސްޓްގާޑާއި ޗައިނާގެ މެރިޓައިމް މިލިޝިއާގެ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި، ރާޅާއެޅުމާއި، ހިޔަނި އެޅުމާއި، ހިޔަނި އެޅުމާއި ބްލޮކްކުރުމާއި، ނުރައްކާތެރި ހަރަކާތްތަކާއި، ވޯޓާ ކެނެން ބޭނުންކުރުމާއި، އެހެނިހެން ހަރުކަށި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައެވެ،" ބޯޓުތައް ވަގުތުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ނުކުތުމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ މަސްވެރިންނަށް އެހީވުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ސްކާބަރޯ ޝޯލަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް އެގައުމުގެ ކޯސްޓްގާޑުން ފެންބަޑި ބޭނުންކޮށް، އެ ގައުމުގެ ދެ އުޅަނދަކަށް ގެއްލުން ދިނުމާ ގުޅިގެން ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ޗައިނާއިން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިލިޕީންސުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ވަންދެން ޗައިނާއިން ހިފާފައިވާ މި ޝޯލްއަކީ ފިލިޕީންސާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ޒަމާނުއްސުރެ ފްލޭޝްޕޮއިންޓެއް ގެ ގޮތުގައި އޮތް ޝޯލްއެކެވެ. ފިލިޕީންސް އިން އެމެރިކާ އާއި ޖަޕާނާ އެކު އޮންނަ ކޯލިޝަން ވަރުގަދަ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ފިލިޕީންސް އިން ދެބަސްވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރަށް ވުރެ ހަރުކަށި ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭތީ ދާދި ފަހުން އެތަނުގައި ވަނީ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފަ އެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ޝޯލް އަކީ ފިލިޕީންސްގެ އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި އެއްވެސް ގައުމެއްގެ އިސްތިގުލާލެއް ނެތް ނަމަވެސް، ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު މަސްވެރިކަމުގެ ޕެޗެކެވެ.

މެނީލާގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ އެ އަތޮޅަކީ އަބަދުވެސް ޗައިނާގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި ފިލިޕީންސަށް ގޮވާލާފައިވަނީ ހިލާފު އަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށާއި އިސްތިގުލާލު ދިފާއުކުރުމަށް ޗައިނާގެ އަޒުމަށް ޗެލެންޖް ނުކުރުމަށެވެ.
ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ބޮޑު ބައެއްގެ އިސްތިގުލާލު ޗައިނާއިން ދަޢުވާކުރާއިރު، މިއީ ފިލިޕީންސް، ވިއެޓްނާމް، އިންޑޮނޭޝިއާ، މެލޭޝިޔާ އަދި ބްރޫނާއީއިން ދަޢުވާކުރާ ބައިތައް ހިމެނޭގޮތަށް އަހަރަކު 3 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ އުޅަނދުފަހަރުން ދަތުރުކުރާ ވިޔަފާރީގެ މައި ބަނދަރެކެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!