ދުނިޔެ

މަގުތަކެއް ވެއްޓި ޗައިނާގައި 48 މަރު

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޗައިނާގެ ގުއާންޑޮންގް ޕްރޮވިންސްގެ އެކްސްޕްރެސްވޭ ސެކްޝަނެއް ވެއްޓި ވެހިކަލްތައް އަޑިއަށް ވެއްޓި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 48 އަށް އަރައިފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މޭޑޭގެ ފަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ބްރޭކުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށްވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި މަގު ވެއްޓުނީ އެ ގައުމުގެ އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ވެއްޓުނު މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު 2:10 އެހާކަންހާއިރު މެއިޒޫ-ޑާބޫ އެކްސްޕްރެސްވޭގައި ކަމަށާއި މަގުގެ 17.9 މީޓަރު (58.7 ފޫޓު) މަގު ފަހިވެ 23 ވެހިކަލެއް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ޒިންހުއާ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެއެވެ. އަދި އިތުރު 30 މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މެއިޒޫ އަކީ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ނުރައްކާތެރި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް، ގެތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބްރިޖްތައް ހަލާކުވެފައިވާ އެއް ސަރަހައްދެވެ.

ދައުލަތުގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރު ސީސީޓީވީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މެއިޒޫގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ 577 ރިލީފް ސިފައިންނާއި 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ރެސްކިއު ވެހިކަލާއި އިކުއިޕްމަންޓް އެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބައެއް ވެހިކަލްތައް ވެއްޓުމަށް ފަހު މަޑިގަނޑުގެ އަޑީގައި ވަޅުލާފައިވާތީ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ވެއްޓުނު މެޓަލް ގާޑައިލް އަކާއި ވެއްޓުނު ޖަންގަލީގެ ފެހި ސަރަހައްދުގެ މަގުގައި ބޮޑު ހޮޅިއެއް ހުއްޓެވެ. އަދި ކްރޭންތަކާއި އެކްސްކަވޭޓަރުތަކާއެކު ރެސްކިއު ގެ އިތުރުން ހަލާކުވެފައިވާ ބައެއް ކާރުތައް ވެސް ފެނިފައިވެ އެވެ.

ބައެއް ވެހިކަލްތައް ވެއްޓި އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުން ބުނެއެވެ. ވެހިކަލެއް ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރަކު ވެއިބޯގައި އާންމުކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި ބުނީ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި މަގުގައި ފަޅައިގެން ދިޔަ ތަން ފެނުމުން، އެއީ ވަޅުގަނޑެއް ކަމަށް އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މަގު ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކަމަށެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!