ޚަބަރު

އިއްޔެ 91 ފަރާތަކުން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި

އިއްޔެ އެކަނިވެސް 91 ފަރާތަކުން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސަސް (އެމްބީއެސް) ބުނެފިއެވެ.

އެމްބީއެސް އިން ބުނީ އިއްޔެ 91 ފަރާތަކުން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

އިއްޔެ އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ވެސް ވަނީ އެ ސެންޓަރަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ލޭ ލިބުން ދަތިވެފައިވާތީ، ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ލޭ ހަދިޔާ ކޮށްދިނުމަށް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުން ދާދިފަހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!