ޚަބަރު

ލަންކާގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމުން ރާއްޖެއަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެ: ދުންޔާ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާއިން ވައިގެ ބޯޑަރާއި ކަނޑުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުން ރާއްޖެއަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުންޔާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ލަންކާއިން ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމުން މި ސަރަހައްދުގެ ޝިޕިންއަށް އެއްވެސް ތާށިކަމެއް އައިސްފިނަމަ، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކާ ތަކެއްޗާއި، ބޭސް ލިބުމަށް ދަތިކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

"މިކަހަލަ ހާލަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ." ދުންޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްރީލަންކާއިން ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑު މަގުން މީހުން އެތެރެވުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!