ޚަބަރު

މައުމޫން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފަރުވާއަށްފަހު އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

މައުމޫން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބަލިން ރަނގަޅުވެ ހޮސްޕިޓަލުން އެނބުރި ގެއަށް ވަޑައިގެންފައިވާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި ފޯރުކޮށްދިން އެހީތެރިކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖްމެންޓަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު މައުމޫން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރީ ރޯގާ ދިިގުލާތީ ޓެސްޓުތައް ހަދައިި ފަރުވާ ދިނުމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!