ޚަބަރު

ފަން އައިލެންޑުން ކޮވިޑް-19އަށް ނައްސިވި 49 މީހަކު ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި

ދެން އެމްވީ

ފަން އައިލެންޑުން ކޮވިޑް-19އަށް ނައްސިވި 49 މީހަކު ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ)އިން މިއަދު ބުނީ އެ 49 މީހުން ވެސް ދޫކޮށްލީ ކޮވިޑް-19 އަށް ނައްސިވުމުން ކަމަށާއި އެމީހުން ކަރަންޓީނުގައި ތިބީ 14 ދުވަހު ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އެންމެން ވެސް ކަރަންޓީނު ކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު އެ އެންމެން ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ ހަތަރު މީހަކަށެވެ. އެ ހަތަރު މީހުންނަކީ ވެސް އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އައި ދިވެހިންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!