ޚަބަރު

ވެލައްސަރު ރިސޯޓު ލޮކްޑައުންކޮށް، ކޮވިޑް-19އަށް ޝައްކުވާ މީހަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ

ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ލޮކްޑައުންކޮށް، ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި މީހަކު ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ އެ ރިސޯޓުން ބަލީގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނިގެން ޓެސްޓު ކުރަނީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެ ރިސޯޓު މިހާރު ވަނީ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. އެ ހާލަތުގައި އެ ރަށަށް އަރައި ފޭބުމަކީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ..

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!