ޚަބަރު

ފިލިޕިންސުން ރާއްޖެ އައި މީހުންގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ދެން އެމްވީ

ފިލިޕީންސުން ރާއްޖެ އައި އެންމެންގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ފެސިލިޓީން ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެއްސަކީ ފިލިޕީންސުން ރާއްޖެ އައި މީހެކެވެ. އޭނާ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ހެދި ޓެސްޓުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް މިރޭ ވިދާޅުވީ އެރިޔަދޫއިން ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައި ތިބި އެންމެންގެ ކަރަންޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ..

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!