ޚަބަރު

މެލޭޝިއާގެ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ކުއްޖާގެ އާއިލާއާ ޝިދާތާ ބައްދަލުކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ އުސް އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ނިޔާވި ދިވެހި ކުއްޖާގެ އާއިލާއާ ޖެންޑަ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަންޕޫރުގައި ހުރި އުސް އިމާރާތަކުން ވެއްޓި މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުއްޖާ ވެއްޓުނީ އެ އާއިލާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އިމާރާތުގެ 14 ވަނަ ބުރީގެ އެޕާޓްމަންޓުގެ ބެލްކަނިންނެވެ.

ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށް މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!