ޚަބަރު

މާލެއިން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ

ދެން އެމްވީ

މާލެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ މާލެ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަން ދިޔަ ދިވެއްސެއް ވަނީ ⁧‫ކޮވިޑް19‬⁩ އަށް ފައްސި ވެފައިކަމަށާއި މިއީ މާލޭ ތެރެއިން ފައްސިވި ފުރަތަމަ މީހާކަމަށެވެ.

އަދި މިއީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވި ހަ ވަނަ މީހާ ކަމަށާއި އޭނާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެ ހަތަރު މީހުންގެ ގައިން ވެސް ބަލި ފެނިފައި ވަނީ ކަރަންޓީނުގައި ތިއްބަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ކޮމިޔުނިޓީ ސްޕްރެޑް ނޫނީ މުޖުތަމައުގެ ތެރެއަށް ފެތުރިއްޖެ ނަމަ، 98،000 މީހުންނަށް ބަލިޖެހޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުން އެކަނިވެސް 46،000 މީހުންނަށް ބަލި ޖެހޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކުރި ދިރާސާއިން ވަނީ ދައްކައިފަ އެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!