ޚަބަރު

ވެމްކޯއިން ކުނި އުކުން މަޑު ޖައްސާލައިފި

ދެން އެމްވީ

ވެމްކޯއިން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުނި އުކައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން މަޑުޖައްސާލައިފިއެވެ.

ވެމްކޯއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުނި އުކުމުގެ ހިދުމަތް އިތުރު ގޮތެއް އިއުލާން ކުރަންދެން މަޑު ޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވެމްކޯއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުނި އުކައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލާފައި މިވަނީ، މާލެއިން އެއްވެސް ޓްރެވަލް ހިޒްޓްރީ އެއް ނެތް މެދު އުމުރުގެ އަންހެނަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ވަނީ ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދު 24 ގަޑިއިރަށް ލޮކްޑައުން ވެސް ކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!