ޚަބަރު

އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ކައްޕިގެ ހާލު ރަނގަޅު: އައިޖީއެމްއެޗް

ބ.ދަަރަވަންދޫ އިން ފުރައިގެންދިޔަ ޑިންގީއަކާއި އޭދަފުށީ ލޯންޗެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޓެންޑްގައި ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހިގެން ހިނގި ހާދިސާގައި އަނިޔާވި ލޯންޗު ކެޕްޓަންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި އެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައި ވަނީ ލޯންޗު ދުއްވަން އިން މުހައްމަދު މުސްތަފާއަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ މޫނުމަތިން ބައެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަފައިގެން ގޮސްފައިވާއިރު އަތާއި އިނގިއްޔެއް ވަނީ ބިނދިފަ އެވެ. އަދި ދުލުގެ ނާރަކަށް ވެސް ވަނީ ގެއްލުންވެފަ އެވެ. މުސްތަފާއަށް ފުރަތަމަ ބ. އަތޮޅުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ހާލު ސީރިޔަސްވެގެން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މުސްތަފާގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށާއި މިހާރު އޭނާ އޮތީ ވޯޑުގައި ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ. މިހާރު މުސްތަފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބާއްވާފައި އޮތީ މޫނުގެ ސާޖަރީއެއް ހެދުމަށް ކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ހާދިސާގައި ލޯންޗުގައި ހުރި ބިދޭސީ މީހާއަށް ވެސް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބުނެވެ. އަދި ޑިންގީގައި ތިބި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ވެސް އަނިޔާވި ނަަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް މީހެއްގެ ހާލު ސީރިޔަސްއެއް ނޫނެވެ.

އެ ހާދިސާގައި ގެއްލުނު ބ. އޭދަފުށީ މުޝްތަރީގެ، އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ އަދިވެސް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކުރަމުންދާއިރު އޭނާ ހޯދުމަށް ސިފައިން ވަނީ ލިބެންހުރި ހުރިހާ ވަސީލަތްތަށް ބޭނުންކޮށްގެން ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްވެސް ފަށާފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!