ޚަބަރު

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 އެކަކު ގައިން އަނެކަކު ގަޔަށް ފެތުރެން ފަށައިފި

ދެން އެމްވީ

މާލޭގައި އެކަކު ގައިން އަނެކަކު ގަޔަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) އިން "ވަގުތަށް" މައުލޫމާތު ދެމުން މިއަދު ބުނީ މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ދިވެއްސަކީ ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަންއެއް ކަން މިހާރު ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އެކަން ކަށަވަރުވުމުން ރެޑް އެލާޓް ނެރުނީ." ވަގުތު އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދެއްވާ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!